Introduksjon til hvite burgundere

Chardonnay regnes for å være en av verdens beste hvitvinsdrue. Vurdert i forhold til hva druen leverer av resultater i Burgund, Chablis inkludert, og i Champagne, er ikke det noen overraskelse.
15057813659_694edb8832_o.jpg

Verdens beste hvitvinsdrue Chardonnay

Gjennom de siste 30 årene har chardonnay vært plantet og dyrket i store deler av verden. Den første ”boomen” med forsøkte kopier på burgundere fant sted på 70-tallet og da i hovedsak i USA og i Australia. Siden har chardonnay spredt seg til så godt som alle vinproduserende land og regioner.

Stedsopprinnelsen for vinen overstyrer druen

Det egenartede ved chardonnay er pussig nok druens forholdsvis nøytrale karakter. Det vil være galt å si at chardonnay er karakterløs, men det er viktig å være oppmerksom på at chardonnay isolert sett ikke utmerker seg ved sterk aromatisk egenart og karakter, slik tilfellet er med mange andre anerkjente hvitvinsdruer. Det spesielle ved chardonnay er at druen i særlig sterk grad påvirkes av sitt lokale vekstområde. Denne egenskapen påpekes ofte i litteraturen som omhandler chardonnay. Trolig er dette riktig, men i hvor sterk grad chardonnay på denne måten skiller seg fra andre hvitvinsdruer, og hvorvidt vi her har å gjøre med en kvalitativ snarere enn med en kvantitativ forskjell, lar seg neppe fastslå. Sikkert er det i hvert fall at i Burgund påvirkes chardonnay av sitt mikroklima i helt påfallende sterk grad.

Hvite burgundere får sin karakter og sitt individuelle særpreg fra det komplementære spillet mellom drue og jordsmonn. Derfor er bevisstheten om å produsere jordsmonnstypiske viner som for eksempel Meursault, Puligny-Montrachet og Chassagne-Montrachet sterk i Burgund. Stedsopprinnelsen for vinen overstyrer druen. Chardonnay er i Burgund ikke et mål i seg selv. Druen er snarere et redskap for å produsere en regionaltypisk vin.

Hvite burgundere fra Côte de Beaune

Hvite burgundere produseres over hele Burgund, fra Chablis i nord til Mâcon i syd. Det enkelte jordsmonnet og den enkelte produsenten er avgjørende for stil og kvalitet. Tradisjonelt sett omfatter hvite sentralburgundere vin fra kommunene Aloxe-Corton, Pernand-Vergelesses, Ladoix-Serrigny (samtlige av disse tre kommunene har vinmarksandeler i grand cru’en Corton-Charlemagne), Meursault (og Blagny), Puligny-Montrachet og Chassagne-Montrachet. Fra midten på 1980-tallet vil man med god begrunnelse kunne hevde at hvite burgundere fra kommunen St.-Aubin har føyd seg til i rekken av viktige kommuner.

Det er påfallende at hvite burgundere så godt som uten unntak kommer fra Côte de Beaune, og da i hovedsak fra de nevnte kommunene. Forklaringen er at chardonnay foretrekker sterkt kalkholdige jordsmonn med en god andel leire i miksen. Fordelingen av kalk og leire i jordsmonnet i hvitvinskommunene er imidlertid langt fra ensartet, verken når det gjelder mengde og type, noe de kommunetypiske og kvalitative forskjellene mellom vinmarkene i de enkelte kommunene til fulle bekrefter.