Personvern

Kjøps- og leveringsvilkår

Generelt

Disse vilkår gjelder for kjøp av produkter og tjenester gjennom Moestue Grape Selections AS (MGS) sin nettbutikk www.moestue.com Produkter og tjenester fra MGS henvender seg til privatpersoner, samt profesjonelle virksomheter i Norge, som er registrert i Brønnøysundregistrene, samt offentlig institusjoner og foretak. Disse produkter og tjenester tilbys også de ansatte i virksomheter for privatkjøp.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven, og kredittkjøpsloven. Kjøper kan følge lenkene til disse lovene for mer informasjon om rettigheter og plikter ved kjøp. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftelighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS), brev, telefaks e.l.

Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon som mulig om våre produkter og tjenester. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillinger eller deler av denne, dersom produkter er utsolgt. Ved utsolgt-situasjoner vil kunden få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Kunden vil få muligheten til å akseptere nytt tilbud med de endringer MGS angir i forhold til kundens bestilling, eller kansellere bestillingen.

Priser

Alle priser på våre produkter og tjenester er i norske kroner, oppgitt med og uten merverdiavgift.

Total kjøpspris, inkludert andre offentlige avgifter, frakt og øvrige omkostninger vil fremkomme av bestilling i handlekurven og ordrebekreftelse som sendes pr. e-post.

Vi tar forbehold om prisendringer som følge av endringer i leverandørpriser, tollsatser, avgifter, valutakurser og andre forhold som ligger utenfor MGS.

Bestilling

Bestilling av MGS sine produkter og tjenester kan gjøres via vår nettbutikk; www.moestue.com.

Bestilling er ikke bindende for MGS, og levering vil følgelig ikke skje, før bestillingen er skriftlig bekreftet av MGS. Dette innebærer bl.a.. at dersom kjøper har bestilt et produkt som ikke lenger finnes på MGS sitt lager og/eller sortiment, har ikke MGS noen forpliktelse til å levere det bestilte produkt overfor kjøper.

Bestillinger som kjøper ønsker å endre eller kanselleres må straks formidles via moestue@moestue.com Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser

Betaling

Betaling med Visa og Mastercard

Betaling med kredittkort er trygt og enkelt i vår nettbutikk. Vi samarbeider tett med VISA og MasterCard.

Når kjøper legger en ordre hos oss og ønsker betaling med kredittkort, så taster kjøper inn kredittkortnummeret, utløpsdatoen og en verifiseringskode (CVV2). Deretter foretas det en rask autorisasjon og kontroll om kortet er gyldig. Ingen får fysisk se kredittkortnummer gjennom hele betalingsprosessen. Ved aksept vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som forsendelse blir foretatt.

Dersom kjøper kansellerer en ordre vil reservasjonen heves og pengene frigjøres på kortet.

Ved betaling med kredittkort vil ingen gebyr påløpe.

Frakt og levering

MGS sender varer fra våre distributører og direkte til kjøpere over hele landet. Frakt er spesifisert i handlevogn funksjonen og vil variere i forhold til ønsket leveranse. Normal forsendelsesform er Posten Bedriftspakke for næringsvirksomheter og Posten Servicepakke ved privatkjøp. Leveringstid er 2-4 virkedager avhengig av leveringsadresse.

Varer som ikke finnes på lager ved bestilling er spesifisert i produktbildet på handelsløsningen og vil gi informasjon om forventet tilgjengelighet. Med mindre annet er avtalt vil ordren kunne splittes i del leveranser. Fraktkostnaden vil følge hver enkelt forsendelse. Dersom kjøper eventuelt vil vente til alt er på lager, må kjøper informere om dette i kommentarfeltet ved bestilling.

Fraktkostnad er spesifisert for det enkelte produkt i handlekurven.

Restordre ettersendes så snart varer er på lager.

Personvern og sikkerhet

MGS behandler alle persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register.

Hva bruker vi personopplysninger til?

Personopplysninger brukes kun til å administrere kundeforholdet, til fakturering, bestillinger, ordrehåndtering, og i alle andre sammenhenger der MGS må vite hvem vi har kontakt med.

Kjøpers e-post adresse blir benyttet for å sende brukernavn og passord i forbindelse registrering og når kjøper har glemt brukernavn og passord. MGS bruker blant annet e-post adressen for å kontakte kjøper dersom det oppstår spørsmål i forbindelse med bestillinger. MGS sender også automatisk ordre- og leveringsbekreftelser til denne e-postadressen.

Opplysningene er også vårt grunnlag for å gi kjøper relevant informasjon om produkter og tjenester, slik at kjøper kan velge de tjenestene som passer best. Når kjøper registrerer seg og setter opp en konto, så kan kjøper velge og ikke bli inkludert i noen e-post, SMS/MMS lister (nyhetsbrev, tilbud o.l.) eller senere be om å bli slettet fra disse listene.

Tilgang til informasjonen

Bare spesielt godkjente personer hos MGS vil ha tilgang til informasjon som kan knyttes til kjøper. Adgangen til informasjon er sikret med adgangskontroll og passord. MGS benytter avansert teknologi for å hindre at uvedkommende kommer inn på våre systemer.

Endring og sletting av informasjon

Alle kunder kan til enhver tid kreve å få rettet eller slettet sine registrerte persondata ved å kontakte oss.

Reklamasjon og returrett ved næringskjøp

Ved levering påhviler det kjøper et ansvar for å kontrollere at bestilte produkt og/eller tjenester er i henhold til avtale og ordrebekreftelse, herunder om det foreligger feil og/eller mangler. For å kunne gjøre feil og/eller mangler gjeldende, må kjøper uten ugrunnet opphold og senest innen 8 dager fra levering reklamere skriftlig til moestue@moestue.com Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Dersom produktene har feil og/eller mangler kan kjøper etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves.

Ved reklamasjon som skyldes feil og/eller mangler, og hvor varen skal returneres, skal retur av varen skje uten ugrunnet opphold. Varen skal returneres i originalemballasjen med betalt returfrakt og i samme stand og mengde som ved levering. På forhånd avtalte fraktutlegg vil bli refundert.

Ved eventuelt kreditering etter kortkjøp, vil krediteringen skje til samme kortnummer og ikke som direkte utbetaling til bankkonto.

Kjøper har rett til å returnere levert produkt innen 3 dager fra levering. Enhver retur skjer for kjøpers regning og risiko. Ved kreditering og/eller tilbakebetaling av kjøpesummen vil MGS gjøre fradrag for eventuelle omkostninger, herunder frakt og håndteringsomkostninger. MGS vil i tillegg kunne pålegge en alminnelig håndteringsavgift opp til kr 350 i tilfeller der det returnerte produktet har en verdi som overstiger kr 1.000 eks. mva.

Retur aksepteres bare under forutsetning av at produktet kan tilbakeleveres til MGS uskadet, ubrukt og i ubrutt originalemballasje. Videre skal kopi av faktura og/eller kvittering på betaling av produktet vedlegges produktet. Retur av produkt er først godkjent når MGS har mottatt og kontrollert at returnert produkt er funnet å være i samsvar med de vilkår som er fastsatt.

Det gis ikke noen returrett på produkter som MGS ikke fører på lager og/eller er spesielt bestilt og/eller tilpasset kjøper.

Forespørsel om å returnere levert produkt må skje innen 3 dager fra levering og rettes til moestue@moestue.com.

Reklamasjon og angrerett ved forbrukerkjøp

Reklamasjon (dine rettigheter ved feil og mangler) Dersom produktene har feil eller mangler kan kjøper etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves.

Feilen må foreligge når kjøper får produktene i sin besittelse. Feil kjøper oppdager innen seks måneder etter at produktene er mottatt, skal imidlertid normalt regnes som feil som har oppstått før kjøper fikk produktene.

Melding om feil og mangler ved produktene skal rettes til moestue@moestue.com Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Dette må skje innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget feilen eller mangelen. Kjøper har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist.

MGS vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. MGS vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss. Retten til å reklamere gjelder i to år etter at kjøper overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten.

Angrerett (rett til å gå fra avtalen)

Angrerettloven gir kjøper rett til å angre kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt).

Angreretten forutsetter at kjøper senest innen 14 dager etter at leveransen er mottatt, gir oss melding om dette (angrefrist).

Dersom kjøper ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert MGS i tilnærmet samme mengde og stand som kjøper mottok den.

Alle produkter skal leveres tilbake til avsender innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av kjøper. Kjøper har risikoen for transporten tilbake til avsender. MGS er forpliktet til å betale tilbake til kjøper det beløpet som er betalt inkludert porto for forsendelsen til kjøper, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at MGS mottar produktet fra kjøper.

Produktet sendes tilbake til avsender i originalemballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan kjøper benytter seg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Garanti og reklamasjon ved næringskjøp

Produkt blir levert med de garantier som produsenten av produktet eller MGS sine leverandører måtte gi til MGS. Kjøper får ikke noen ytterligere garanti på produkt av MGS. En påbegynt garantiperiode vil ikke forlenges som følge av at MGS avhjelper feil og/eller mangler eller omleverer produkt.

Ved næringskjøp gjelder 12 mnd garanti og reklamasjonsrett mot material- og/ eller fabrikasjonsfeil fra leveringsdato.

Ved alminnelige kjøp gjelder garanti og reklamasjonsretten ikke for feil oppstått ved unormal bruk eller ytre påvirkning.

 • - Feil og mangler som er forårsaket av kjøpers bruk av produktet med annen utrustning eller tilbehør som påvirker produktets egenskaper og funksjoner.
  - Feil og mangler som er forårsaket av at kjøper har foretatt endringer eller inngrep i produktet som ikke er i samsvar med instruksjoner fra produsent eller MGS.
  - Feil og mangler som er forårsaket av kjøpers bruk av produkt på en annen måte enn det som fremgår av brukerdokumentasjon, manualer og instruksjoner.
  - Feil og mangler som er forårsaket av forsømmelse fra kjøper, dennes personale eller tredjemann eller andre omstendigheter som er utenfor MGS sin kontroll.
  - MGS
  - Feil og mangler på produktet som eventuelt kan påføre følgeskader.
  - Utover dette følges kjøpslovens regler. MGS har ikke annet erstatningsansvar enn det som følger i alminnelige kontraktsforhold.

Garanti og reklamasjon ved forbrukerkjøp

Ved forbrukerkjøp gjelder forbrukerkjøpslovens og angrerettslovens bestemmelser.

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er to år etter at du overtok varen, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten

Ansvarsbegrensning

MGS ansvar for feil og mangler kan ikke under noen omstendighet gjøres gjeldende senere enn ett år fra levering.

MGS ansvar for feil og mangler ved produkter og tjenester er begrenset til ovenfor nevnte, og kjøper kan ikke rette andre krav mot MGS i forbindelse med feil og mangler.

MGS er ikke ansvarlige overfor Kunden for følgeskader eller indirekte tap eller skade, det være seg i eller utenfor avtaleforholdet. Spesielt skal ikke MGS være ansvarlig for Kundens tap av inntekt eller fortjeneste, eller tap av eller manglende bruk av data. MGS sitt samlede totale ansvar er begrenset til det beløp Kunden har betalt foran gjeldende produkter eller tjenester, uten merverdiavgift og andre offentlige avgifter.

Overdragelse av avtalen

MGS har rett til å overdra retten til å motta betaling i henhold til nærværende avtale.

For øvrig kan ingen av partene overdra avtalen uten den annen parts skriftlige samtykke.

Verneting

Avtalen er underlagt norsk rett, med Oslo tingrett som rett verneting.

Aktsomhetsvurdering 


Les vår Aktsomhetsvurdering her